Bệnh thường gặp ở ánh sáng

 • Amblyopia
 • Hội chứng Nâu
 • Cataract
 • U xương tuyến giáp
 • Bệnh Coats'
 • Cô Coloboma
 • Đục thủy tinh thể bẩm sinh
 • FEVR
 • U medulloepithelioma nội nhãn
 • Bệnh Norrie
 • PHPV
 • Bía
 • Lỗi khúc xạ
 • Bong võng mạc
 • Loạn sản võng mạc
 • Bệnh võng mạc sinh non (ROP)
 • U nguyên bào võng mạc
 • Strabismus
 • Bệnh toxocariasis
 • chấn thương

Giải thích về The Glow

Ánh sáng trong ảnh

Chẩn đoán ánh sáng