Bệnh thường gặp ở ánh sáng

 • Amblyopia
 • Hội chứng Nâu
 • Cataract
 • U xương tuyến giáp
 • Bệnh Coats'
 • Cô Coloboma
 • Đục thủy tinh thể bẩm sinh
 • FEVR
 • U medulloepithelioma nội nhãn
 • Bệnh Norrie
 • PHPV
 • Bía
 • Lỗi khúc xạ
 • Bong võng mạc
 • Loạn sản võng mạc
 • Bệnh võng mạc sinh non (ROP)
 • U nguyên bào võng mạc
 • Strabismus
 • Bệnh toxocariasis
 • chấn thương

Giải thích về The Glow

Ánh sáng trong ảnh

Chẩn đoán ánh sáng

Bộ sưu tập Ảnh Phát sáng

Truy cập thư viện hình ảnh của chúng tôi để xem     dụ về The Glow để hiểu rõ   hơn những gì bạn đang tìm kiếm.