Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn

Know the Glow là một chiến dịch nâng cao nhận thức phi lợi nhuận do các tình nguyện viên điều hành. Chúng tôi dựa vào sự đóng góp hào phóng từ những người như bạn để giúp chúng tôi truyền bá nhận thức về Glow.


Hỗ trợ Know The Glow!

For International Donations Click Here To Use PayPal

Read Our 2023 Annual Report

To Support Know The Glow via check, please mail your donation to:
528 Palisades Drive #199, Pacific Palisades, California 90272

ảnh

Tài trợ doanh nghiệp có thể tạo ra sự khác biệt như thế nào

Là một công ty biết glow tài trợ cho công ty của bạn có thể nâng cao sự hỗ trợ có giá trị và giúp truyền bá thông điệp phòng chống mù lòa ở trẻ em.  

Cho khách hàng thấy bạn ủng hộ tầm nhìn thời thơ ấu. Là chủ doanh nghiệp hoặc công ty, bạn có thể là nhà tài trợ với khoản quyên góp một lần hoặc bạn có thể thiết lập một hoạt động đặc biệt như Ngày KTG hoặc chiến dịch tỷ lệ phần trăm bán hàng.  Bạn có thể đưa Know the Glow vào chiến dịch Workplace Giving của công ty mình.

Liên hệ với chúng info@knowtheglow.org và chúng tôi sẽ giúp bạn thiết lập chiến dịch phù hợp với bạn.

ảnh

Mua sắm và hỗ trợ

Lưu tầm nhìn hoặc cuộc sống với một mặt hàng KTG. Một tỷ lệ phần trăm của mỗi giao dịch mua trở lại Know the Glow.


Cửa hàng biết ánh sáng!