מחלות הנפוצות בזוהר

 • אמבליופיה (1994)
 • תסמונת בראון
 • קטרקט
 • אוסטומה כורואידלית
 • מחלת מעילים
 • קולובומה (קולובומה)
 • קטרקט מולד
 • FEVR (לא כולל)
 • מדולופיתליומה תוך עינית
 • מחלת נורים
 • PHPV
 • פינגקולה (נפה)
 • שגיאת שבירה
 • ניתוק רשתית
 • דיספלסיה רשתית
 • רטינופתיה של פגות (ROP)
 • רטינובלסטומה
 • פזילה
 • טוקסוקריאזיס
 • טראומה

הסבר על הזוהר

הזוהר בתמונות

אבחון הזוהר