Sandra Roderick

Sandra Roderick là đồng sáng lập của Know The Glow và là bạn thân của Megan. Sandra tự coi mình là một phụ huynh hiểu biết, và cũng sốc không kém khi biết rằng một bức ảnh đơn giản có thể phát hiện một số bệnh đe dọa đến tính mạng. Cô cũng là Thành viên Ban cố vấn cho Trung tâm Tầm nhìn tại (CHLA), cung cấp hướng dẫn và lãnh đạo cho bệnh viện, để đảm bảo nhu cầu của trẻ em và gia đình được đáp ứng trong quá trình trải nghiệm với Trung tâm Tầm nhìn tại CHLA.

Sandra là Đồng sáng lập và Đồng Chủ tịch của BrightEyes, một tổ chức phi lợi nhuận để thúc đẩy hơn nữa và cung cấp thêm tài trợ cho các bác sĩ của Trung tâm Thị lực của Bệnh viện Nhi Đồng Los Angeles.

Đối với Know The Glow, Sandra cung cấp kinh nghiệm thành công trong lĩnh vực Bán hàng, Thương mại điện tử, Phát triển kinh doanh và Tiếp thị với nền tảng sâu rộng về quản lý / quản trị, bán hàng, phát triển sản phẩm, đàm phán và vận hành nhà cung cấp.