Megan Webber

Megan Webber đã ra mắt Know the Glow sau khi con trai cô, Benjamin, được chẩn đoán mắc bệnh Coats' Disease vào năm 2009.

Biết rằng hầu hết các bậc cha mẹ, giống như chính mình, không hiểu các yếu tố nguy cơ liên quan đến The Glow hoặc các bước đơn giản để thực hiện cho sức khỏe mắt của con họ, cô biết mình phải hành động. Cùng với sự giúp đỡ của bạn bè, Megan đã ra mắt Know the Glow để ngăn trẻ em bị mù không cần thiết.

Cô cũng nằm trong Ban cố vấn của Trung tâm Tầm nhìn tại Bệnh viện Nhi đồng Los Angeles (CHLA) và Đồng Chủ tịch của BrightEyes, một tổ chức tình nguyện dành riêng để hỗ trợ các bác sĩ và bệnh nhân tại CHLA.

Megan tốt nghiệp năm 1990 tại Đại học Notre Dame với bằng Cử nhân Tâm lý học và tập trung thứ hai vào Kinh doanh.

> đọc câu chuyện của Megan & Ben